Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, Lc., M.A.

blog

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Guru Besar Sejarah Politik Islam di Fakultas Syariah dan Hukum, pengurus di Majelis Ulama Indonesia sebagai Ketua MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga. Ketua Majelis Keilmuan Muslimah dan Anggota Dewan Eksekutif Organisasi di Luar Negeri Islamic Universities League (Rabita al-Jamiat al-Islamiya) yang berpusat di Kairo (2003 hingg kini) dan menjadi anggota Majlis Fatwa Emirat di Abu Dhabi sejak 2016 hingga kini.

 

Linkage