Jalal dan Jamal Harus Seiring Sejalan, Itulah Wasathiyah. Maksudnya? - Dr. KH. Muhammad Musyaffa'

 

Kesalehan individu akan melahirkan kesalehan sosial dengan berlandaskan perilaku akhlakul karimah. Ihsan dan akhlakul karimah adalah produk dari rahmat yang berujung para terwujudnya rahmatan lil alamin. Inilah wasathiyah antara al-jalal dan al-jamal. Jangan sampai al-jalal saja yang dominan dan demikian juga sebaliknya. Yuk kita simak penjelasan lengkap Dr. KH. Muhammad Musyaffa' dari Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Kedinding, Surabaya.