Pengurus CSRC

blog

PENGURUS PUSAT KAJIAN AGAMA DAN BUDAYA

CENTER FOR THE STUDY OF RELIGION AND CULTURE

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

MASA BAKTI TAHUN 2019-2023

 

Pembina         :

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Dewan Penasihat    
     [gallery width="90" height="84" columns="2"]
[gallery_item title="Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A " src="images/pengurus/1azra.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[gallery_item title="Dr. Chaider S. Bamualim, M.A." src="images/pengurus/2ch.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[/gallery]
 Ketua :  Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A
 Sekretaris      :  Dr. Chaider S. Bamualim, M.A.                                       
     
 Anggota    
    [gallery width="90" height="84" columns="3"]
[gallery_item title=". Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA" src="images/pengurus/1amsal.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[gallery_item title="Irfan Abubakar, MA. " src="images/pengurus/2irfan.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[gallery_item title="Yeni Ratna Yuningsih, S.Ag., M.A., Ph.D. " src="images/pengurus/3yeni.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[/gallery]
 

1.

 Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, MA

  2.  Irfan Abubakar, MA.
  3.  Yeni Ratna Yuningsih, S.Ag., M.A., Ph.D
     
Direktur : Idris Hemay, M.SI
Bendahara : Efrida Yasni, SE., M.AK., AK. CA.
     
Koordinator Divisi Riset dan Kajian     

[gallery width="90" height="84" columns="3"]
[gallery_item title="Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si" src="images/pengurus/bakir.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[gallery_item title="Rita Pranawati, MA" src="images/pengurus/rita.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[/gallery]

  1. Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si.
  2. Rita Pranawati, MA
     [gallery width="90" height="84" columns="4"]
[gallery_item title="Muchtadlirin, MA" src="images/pengurus/tadlirin.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[gallery_item title="Junaidi Simun, MA" src="images/pengurus/simun.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[gallery_item title="Sholehudin,S.Ag., M.A" src="images/pengurus/sholehuddin.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[gallery_item title="Ahmad Alfajri" src="images/pengurus/ahmad.jpg" video_addr="VIDEO_ADDRESS"]IMAGE_DESCRIPTION[/gallery_item]
[/gallery]
Koordinator Divisi Pelatihan dan  Pengembangan :  Muchtadlirin, MA.
     
Koordinator Divisi Media dan Publikasi   :  Junaidi Simun, MA.
     

Koordinator Divisi Advokasi dan Kebijakan  

: Sholehudin,S.Ag., M.A.
     
Koordinator Divisi Jurnal Kultur                                :  Ahmad Alfajri

 

                                            

                                                         

 

 

 

 

     

 

 

 

Linkage